Bakgrunn

Lions Røde Fjær er et nasjonalt krafttak for en god sak. «Én handling er bedre enn 1000 gode tanker» – slik tenker medlemmene i Lions, den frivillige og humanitære organisasjonen som feiret 100 år i 2017. Lions kom til Norge i 1949, og medlemstallet i dag ligger på rundt 10.000, fordelt på 400 klubber over hele landet. Vi er som folk flest, menn og kvinner i alle aldre som bruker noe av fritiden vår til å hjelpe andre. Du har kanskje sett oss samle inn penger der du bor? Da skal du vite at 1,4 millioner medlemmer over hele verden deler den samme drivkraften – vi vil gjøre lokalsamfunn bedre, særlig for barn, unge og funksjonshemmede. 

 Av og til, rundt hvert femte år, trommes gode krefter sammen til en større landsomfattende innsamlingsaksjon. I 1966 dro Lions i gang sin aller første Røde Fjær-aksjon for å bygge Beitostølen Helsesportsenter. Og det norske folk har siden den gang stilt opp – hele 8 aksjoner har gitt 175 millioner, tilsvarende ca. 400 millioner i dagens pengeverdi. 

Nå bretter vi nok en gang opp ermene. Denne gangen for at alle at barn og unge skal ha likeverdige muligheter uavhengig av funksjonsnedsettelse, etnisk bakgrunn og bosted. Vi håper du vil være med på denne dugnaden – å bygge et tidsriktig «Lionshus», et familie- og kompetansehus for alle på Beitostølen Helsesportsenter!

Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) gir re- og habiliteringstilbud til barn, ungdom og voksne med ulike diagnoser, funksjonsnedsettelser og funksjonsnivå. BHSS har nok en gang blitt tildelt Lions Røde Fjær og formålet er fortsatt det samme – et bidrag til endring som vil glede enda flere i vårt samfunn. 

Prosjektet “Aktive sammen – mulig for oss?” avdekket at svært få barn med funksjonsnedsettelse og innvandrerbakgrunn deltar på opphold ved BHSS. Økt innsikt og kunnskap om barnas og familienes behov har gjort det tydelig at et familiehus, hvor det er lagt til rette for at hele familien kan bo samlet under oppholdet er essensielt. Uavhengig av vår kultur, bakgrunn, hudfarge og funksjonsevne skal vi alle få de samme mulighetene!

I tillegg er BHSS en velrennomerte rehabiliteringsinstitusjon innenfor spesialisthelsetjenesten. BHSS driver utviklingsarbeid og forskningsvirksomhet som bidrar til å fremme aktiv deltakelse i et livsløpsperspektiv. Deling og videreformidling av denne kompetansen til andre fagmiljøer og lokale fagpersoner blir sterkt vektlagt. I den forbindelse har BHSS et stort behov for fasiliteter for å drive kompetanseoverføring og formidling.